Концепція електронної бібліотеки «Diasporiana»

 

Проекту зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції

 

    Протягом уже більше 125 років українська еміграція в різних країнах світу, прагнучи зберегти національну та культурну ідентичність, видавала і видає велику кількість книжкових, періодичних та неперіодичних видань. Це великий шар інформації який з об’єктивних і суб’єктивних причин залишається невідомим не тільки широкій громадськості, але й науковцям.

 

    Маючи у фондах велику кількість рідкісних і цінних еміграційних документів та видань різних років, доступ користувачів до яких може бути обмежений через їх відсутність у більшості бібліотек та архівів України, ми сподіваємось, що створення цифрових копій таких видань є одним із пріоритетів їх збереження та надання вільного доступу до них через мережу Інтернет як науковцям, так і всім бажаючим. З огляду на зазначене Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (Запоріжжя) за підтримки ентузіастів та людей доброї волі ініціює створення електронної бібліотеки української діаспори «Diasporiana».

 

Цілі та завдання Проекту:

 

    Проект створення електронної бібліотеки на теперішньому етапі не планується як складова інших загальнонаціональних проектів електронних бібліотек та спрямований на досягнення наступних цілей:

 

 • зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України у світі.
 • забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української еміграції за допомогою Інтернет мережі.
 • створення електронних копій друкованих документів, що знаходяться у фондах бібліотек та інших закладів культури, приватних колекціях з метою збереження інтелектуальної спадщини та запобігання фізичній втраті документів.
 • можливість працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам та зручність перегляду.


    Електронна бібліотека орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні основні задачі:

 

 • просвітницьку, в рамках якої формуються колекції, спрямовані на поширення знань про українську еміграцію та її досягнення.
 • наукову, направлену на сприяння глибокому вивченню теми (предмету) науковцями і фахівцями в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

 

Учасники Проекту:

 

    На основі взаємних інтересів у галузі розвитку інформаційних технологій в Україні, прагнучи до об’єднання зусиль у створенні інформаційного ресурсу з єдиною точкою доступу та визнаючи якісні переваги, що відкриваються для кожної зі сторін, до участі в Проекті запрошуються бібліотеки, музеї, архіви та приватні особи, які можуть надавати інформаційні ресурси відповідно до профілю комплектування електронної бібліотеки.

Основними принципами співробітництва є:

 

 • добровільність співпраці.
 • відкритість (учасниками можуть бути будь-які установи чи громадські організації, а також приватні особи, які підтримують ідею Проекту).

 

Критерії відбору матеріалів для оцифровування:

 

 • Суспільна, історико-культурна та наукова цінність документу.
 • Відповідність профілю комплектування.

 

Підготовка цифрового контенту ЕБ відбувається:

 

 • на технічній базі Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (Запоріжжя).
 • на технічній базі учасників проекту.


Для представлення повних текстів використовуються: формати PDF та DJVU.

 

Організація доступу:

 

    Розміщення ресурсів електронної бібліотеки здійснюється на окремому сайті diasporiana.org.ua, адміністрування якого буде здійснювати Інститут журналістики і масової інформації Класичного приватного університету (Запоріжжя).

 

Керівник Проекту Олег В. Богуславський,

директор Інституту журналістики і масової комунікації

Класичного приватного університету,

доктор наук із соціальних комунікацій, професор,

академік Академії наук вищої освіти України